สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
  Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 45 คน
 
[ 18 กรกฏาคม 2561 ] : ด่วนที่สุด >> ให้โรงเรียนสำรวจความต้องการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน <-->
[1]
 
รายละเอียดข้อมูล :

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  [ 150 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
01 มีนาคม 2561
ประกาศเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561  [ 148 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
02 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [ 365 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
27 มีนาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 354 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
08 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [ 316 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
29 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจน ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 351 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
02 พฤษภาคม 2561
ราคากลางงานก่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจน   [ 337 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
24 เมษายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 322 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
17 เมษายน 2561
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานกลาง  [ 250 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  [ 249 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเผยแพร่แผน และประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน  [ 234 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
08 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT  [ 200 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
26 มกราคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผน และราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT  [ 214 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
04 มกราคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผน และราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์ ปี2561  [ 75 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
19 ธันวาคม 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  [ 87 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
12 ธันวาคม 2560
ประกาศเผยแพร่แผน และประกาศราคากลาง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง  [ 80 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
21 พฤศจิกายน 2560
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 1744 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
31 ตุลาคม 2560
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
เงินยืมโครงการอบรมพัฒนาครู อบรมระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 (1)
 
การอบรมหลักสูตร (1)
 
แจ้งรายการอนุมัติค่าใช้จ่ายอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (อบรมวันที่ 11-12 ส.ค.61) (2)
 
แจ้งการโอนเงินโครงการอบรมพัฒนาครู (อบรมวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561) (1)
 
แนวทางการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคค่าอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ 2561 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การอบรมครูผู้สอนชั้นป.1 ทุกท่าน (1)
 
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 (1)
 
ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... (1)
 
ด่วนที่สุด....เชิญประชุมทางไกล Conference เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน (1)
 
เอกสารประกอบการอบรม Computer Graphic
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.