Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 22 คน
 
 
รายละเอียดข้อมูล : ข่าวประà¸�าศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศประกวดราคารายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านสระทอง ด้วยวิธี(e-bidding)  [ 286 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
18 กรกฏาคม 2561
ประกาศเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  [ 286 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
01 มีนาคม 2561
ประกาศเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561  [ 283 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
02 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [ 521 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
27 มีนาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 471 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
08 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [ 426 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
29 มกราคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจน ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 408 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
02 พฤษภาคม 2561
ราคากลางงานก่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจน   [ 391 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
24 เมษายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 378 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
17 เมษายน 2561
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานกลาง  [ 300 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  [ 294 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเผยแพร่แผน และประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน  [ 267 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
08 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT  [ 234 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
26 มกราคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผน และราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT  [ 254 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
04 มกราคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผน และราคากลาง รายการ ครุภัณฑ์ ปี2561  [ 95 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
19 ธันวาคม 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  [ 117 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
12 ธันวาคม 2560
ประกาศเผยแพร่แผน และประกาศราคากลาง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง  [ 116 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
21 พฤศจิกายน 2560
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 1793 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
31 ตุลาคม 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT)ปีงบประมาณ 2560(e-bidding)  [ 2095 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
18 พฤษภาคม 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2560(e-bidding)  [ 1642 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
18 พฤษภาคม 2560
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1)
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (1)
 
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)
 
วีดีทัศน์การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว 21
 
การดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ (4)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
งบทดลองเดือนกันยายน 2561 (2)
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ" (1)
 
ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสินมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
 
รายงานปริมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษา
 
แจ้งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.