:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 67 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มนิเทศและติดตามฯ

กลุ่มงานเรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2560  [ 296 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ปี 2560  [ 264 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
06 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการทดสอบ Pre O-Net 59  [ 1116 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
05 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญสมัครเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2  [ 360 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอน DLTV/DLIT  [ 685 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
25 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูล DLTV/DLIT  [ 458 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
16 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดกลาง(121-500 คน)  [ 707 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
23 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯกำหนดการออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามจุดเน้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559  [ 1696 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
20 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งดาวน์โหลด ป้ายนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2559  [ 1278 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
17 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  [ 491 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
04 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต(ITA)  [ 937 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
01 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ "ZEER-TRTC Robotics Olympiad Thailand 2016"  [ 377 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
14 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ในระบบ SchoolMIS   [ 1735 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
21 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship2016"  [ 500 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
02 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯผลการทดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558  [ 1753 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 เมษายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2016"  [ 371 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
14 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ,6  [ 808 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแนวดำเนินการสอบข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2558  [ 3373 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559  [ 577 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
12 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯตัวอย่างกระดาษคำตอบ และรูปแบบของข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  [ 1768 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
03 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งโรงเรียนที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV กรอกแบบสำรวจออนไลน์ของ สพฐ.  [ 929 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
28 มกราคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯตารางสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2558  [ 1153 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
13 มกราคม 2559
หน่วยงานอื่นๆโครงการแข่งขันวาดภาพนานาชาติ ครั้งที่ 2  [ 429 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
07 มกราคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  [ 873 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 1