:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 77 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
แจ้งเรื่องร้องเรียน : ( 1 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มงานเรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา  [ 71 ] นางคัทลียา ฉิมถาวร
17 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งรับแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ (รอบที่ 2)  [ 135 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
13 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งรับแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ  [ 526 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน  [ 246 ] เกสินี แสนทอง
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลฯ  [ 187 ] คัทลียา ฉิมถาวร
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ  [ 403 ] เกสินี แสนทอง
15 สิงหาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "อาหารปลอดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดินฯ  [ 479 ] เกสินี แสนทอง
07 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"  [ 400 ] เกสินี แสนทอง
07 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวพร้อมส่งใบสมัครการประกวดภาพวาด หัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน"  [ 399 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
06 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา 2559  [ 390 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
05 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   [ 516 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
05 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การประกวด"บริหารกายหน้าเสาธง"  [ 330 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
29 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๙  [ 921 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
21 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  [ 371 ] เกสินี แสนทอง
07 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559  [ 371 ] เกสินี แสนทอง
07 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอเชิญชมรายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี "พระคุณที่สาม"  [ 390 ] เกสินี แสนทอง
07 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความร่วมมือในการกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ  [ 593 ] นิตยา ธรรมนาม
10 พฤษภาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๕๙"  [ 692 ] เกสินี แสนทอง
29 มีนาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๙  [ 385 ] เกสินี แสนทอง
18 มีนาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด  [ 357 ] เกสินี แสนทอง
18 มีนาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายชื่อโรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559  [ 1094 ] ณิชากร ฉัตรทอง
10 มีนาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชซิ่งทอยส์ครั้งที่ 2  [ 429 ] เกสินี แสนทอง
26 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙  [ 325 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
23 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่   [ 1351 ] administrator
24 มกราคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องสานพลังสร้างคุณภาพเยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล  [ 590 ] เกสินี แสนทอง
19 มกราคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน   [ 493 ] เกสินี แสนทอง
19 มกราคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน  [ 411 ] เกสินี แสนทอง
11 มกราคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙  [ 445 ] นายศราวุธ ปิเถาะนาม
06 มกราคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์  [ 374 ] administrator
28 พฤศจิกายน 2558
หน้าที่ 1