:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ]: มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว<-->[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 42 คน

 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มนิเทศและติดตามฯ

กลุ่มงานเรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มนิเทศและติดตามฯคู่มือ แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔  [ 954 ] นางจิราพร ศิริโฉม
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯคู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(์National Test : NT)  [ 435 ] นางจิราพร ศิริโฉม
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2560  [ 248 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ปี 2560  [ 227 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
06 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการสมัครสอบแข่งขันความสามารถวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  [ 464 ] ลิขิต พวงประโคน
30 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการทดสอบ Pre O-Net 59  [ 1076 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
05 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญสมัครเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2  [ 319 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯปฏิทินการสอบ ONET ปีการศึกษา 2559  [ 213 ] administrator
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการคัดเลือและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ Active Teacher Award  [ 594 ] อุดม ภาสดา
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีและด้านนาฏศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ  [ 215 ] พนัส พรมด้าว
20 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอน DLTV/DLIT  [ 650 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
25 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูล DLTV/DLIT  [ 425 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
16 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12   [ 405 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์   [ 550 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์   [ 271 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์  [ 946 ] พนัส พรมด้าว
03 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดกลาง(121-500 คน)  [ 687 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
23 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯกำหนดการออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามจุดเน้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559  [ 1647 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
20 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  [ 911 ] พนัส พรมด้าว
09 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯโรงเรียนแกนนำจัดการศึกษาอาเซียน  [ 748 ] noppakao wannasiri
25 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา   [ 1574 ] อุดม ภาสดา
24 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งดาวน์โหลด ป้ายนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2559  [ 1226 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
17 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  [ 450 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
04 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้ง ร.ร.ที่เป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค  [ 578 ] noppakao wannasiri
01 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการรับสมัครแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ  [ 570 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
08 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ  [ 375 ] noppakao wannasiri
07 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต(ITA)  [ 909 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
01 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแผนผังสถานที่จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เกณฑ์การแข่งขัน  [ 592 ] noppakao wannasiri
30 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับเด็กปฐมวัย  [ 1021 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
21 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ "ZEER-TRTC Robotics Olympiad Thailand 2016"  [ 340 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
14 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการติดตั้งแอพลิเคชั่น EchoEnglish  [ 905 ] noppakao wannasiri
06 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ในระบบ SchoolMIS   [ 1668 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
21 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship2016"  [ 468 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
02 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯผลการทดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558  [ 1691 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 เมษายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯดาวน์โหลดแบบรายงานการเดินทางของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  [ 819 ] พนัส พรมด้าว
29 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเรียนท่านประธานอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ทุกท่าน  [ 666 ] พนัส พรมด้าว
22 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2016"  [ 338 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
14 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยงานสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 129  [ 638 ] noppakao wannasiri
08 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ งานบัวโคกนิทรรศการ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  [ 370 ] พนัส พรมด้าว
29 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ,6  [ 774 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 กุมภาพันธ์ 2559
หน้าที่ 1 2