:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ]: มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว<-->[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 43 คน

 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มงานเรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มอำนวยการแจ้งระเบียบและแนวปฏิบัติการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ชพค.-ชพส.  [ 290 ] เจนธิชา สอนสุระ
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  [ 83 ] เจนธิชา สอนสุระ
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 714 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560  [ 286 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการหมายกำหนดการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2558  [ 353 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู  [ 238 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
09 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา  [ 284 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
28 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนกันยายน 2559  [ 612 ] เจนธิชา สอนสุระ
28 กันยายน 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯเดือนสิงหาคม 2559  [ 798 ] เจนธิชา สอนสุระ
06 กันยายน 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนกรกฎาคม 2559  [ 559 ] เจนธิชา สอนสุระ
16 สิงหาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์ วารสาร "วิทยาจารย์"  [ 451 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสกสค.ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2559  [ 606 ] เจนธิชา สอนสุระ
13 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์  [ 433 ] เจนธิชา สอนสุระ
04 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ ผอ.กลุ่ม/ศูนย์ ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4/2559  [ 454 ] วีรวัฒน์ พรหมบุตร
03 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณฯ ของคุรุสภา(หลักสูตร 3 วัน)  [ 691 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
23 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา (หลักสูตร 3 วัน)  [ 998 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
17 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ  [ 416 ] เจนธิชา สอนสุระ
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูฯ  [ 681 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
03 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติครม.  [ 339 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
18 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการขอเชิญประชุมสัมมนา ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคว มั่งคั่ง ยั่งยืน  [ 359 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
14 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุประจำปี 2559  [ 460 ] เจนธิชา สอนสุระ
09 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการโครงการรวมพลังปฏิรูปการเรียนรู้ "ครูสร้างคน คนสร้างชาติ"  [ 465 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
25 กุมภาพันธ์ 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา เข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559  [ 715 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
27 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการโครงการหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559  [ 742 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
26 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการกิจกรรมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 4  [ 748 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
19 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการประกาศผลการตัดสินประกวดคำขวัญวันครู ประจำสถานศึกษา ประจำปี 2559  [ 782 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
15 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการโครงการอบรมค่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันหุ่นยนต์ Sawatdee Robotics 2015 ปี 2558  [ 408 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
15 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านปี 59  [ 369 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
15 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559  [ 470 ] วีรวัฒน์ พรหมบุตร
07 มกราคม 2559
กลุ่มอำนวยการการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๕๙"  [ 582 ] วีรวัฒน์ พรหมบุตร
30 ธันวาคม 2558
กลุ่มอำนวยการ ผอ.สพป.เปิดงานแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 2  [ 536 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มอำนวยการมาตรการอำนวยความปลอดภัยทางถนน  [ 646 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
18 ธันวาคม 2558
กลุ่มอำนวยการภาพบรรยากาศพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  [ 501 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
15 ธันวาคม 2558
กลุ่มอำนวยการบรรยากาศพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65   [ 490 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
09 ธันวาคม 2558
กลุ่มอำนวยการบรรยากาศพิธิปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65   [ 606 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
09 ธันวาคม 2558
กลุ่มอำนวยการภาพกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" Bike for Dad  [ 619 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
04 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 1