:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 77 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   [ 610 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
05 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์  [ 473 ] เจนธิชา สอนสุระ
04 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ ผอ.กลุ่ม/ศูนย์ ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4/2559  [ 486 ] วีรวัฒน์ พรหมบุตร
03 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต(ITA)  [ 938 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
01 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคล รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ  [ 775 ] นางสินีนาถ เกษแก้ว
01 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแผนผังสถานที่จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เกณฑ์การแข่งขัน  [ 630 ] noppakao wannasiri
30 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การประกวด"บริหารกายหน้าเสาธง"  [ 369 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
29 มิถุนายน 2559
หน่วยงานอื่นๆ!!ด่วนแจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC และข้อมูล EMIS  [ 792 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
29 มิถุนายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์การลงทะเบียนโครงการ National e-Payment ของกระทรวงการคลัง   [ 1051 ] นางสาวภัฐชญา เหลี่ยมดี
27 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณฯ ของคุรุสภา(หลักสูตร 3 วัน)  [ 721 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
23 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้แนวใหม่สำหรับเด็กปฐมวัย  [ 1054 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
21 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๙  [ 1002 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
21 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการการพัฒนาผู้นำด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา (หลักสูตร 3 วัน)  [ 1039 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
17 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ  [ 448 ] เจนธิชา สอนสุระ
16 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ "ZEER-TRTC Robotics Olympiad Thailand 2016"  [ 377 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
14 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  [ 441 ] เกสินี แสนทอง
07 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559  [ 422 ] เกสินี แสนทอง
07 มิถุนายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอเชิญชมรายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี "พระคุณที่สาม"  [ 453 ] เกสินี แสนทอง
07 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการติดตั้งแอพลิเคชั่น EchoEnglish  [ 944 ] noppakao wannasiri
06 มิถุนายน 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูฯ  [ 720 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
03 มิถุนายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล ในระบบ SchoolMIS   [ 1736 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
21 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปี 2559  [ 857 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
17 พฤษภาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความร่วมมือในการกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ  [ 634 ] นิตยา ธรรมนาม
10 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ปี 2559  [ 573 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
10 พฤษภาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship2016"  [ 501 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
02 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  [ 1263 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
27 เมษายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจข้อมูลความต้องการวิชาเอกของข้าราชการครู  [ 2045 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
20 เมษายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯผลการทดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558  [ 1758 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
18 เมษายน 2559
หน่วยงานอื่นๆรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานการจัดทำรายจ่ายจริงงบประมาณปี พ.ศ.2558 (OUC3) แล้ว  [ 2083 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
04 เมษายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯดาวน์โหลดแบบรายงานการเดินทางของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  [ 860 ] พนัส พรมด้าว
29 มีนาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๕๙"  [ 761 ] เกสินี แสนทอง
29 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  [ 2305 ] นฤมล
29 มีนาคม 2559
หน่วยงานอื่นๆแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2559  [ 1193 ] นางชลกนก โถแพงจันทร์
25 มีนาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลด่วน!!เลื่อนการสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครัั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559  [ 1260 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
25 มีนาคม 2559
หน่วยงานอื่นๆการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ B.T.C และ A.T.C.  [ 1399 ] นายศราวุธ ปิเถาะนาม
22 มีนาคม 2559
หน่วยงานอื่นๆการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด  [ 670 ] นายศราวุธ ปิเถาะนาม
22 มีนาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเรียนท่านประธานอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ทุกท่าน  [ 698 ] พนัส พรมด้าว
22 มีนาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๙  [ 436 ] เกสินี แสนทอง
18 มีนาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด  [ 413 ] เกสินี แสนทอง
18 มีนาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติครม.  [ 362 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
18 มีนาคม 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5