:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 90 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มอำนวยการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา  [ 329 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
28 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอน DLTV/DLIT  [ 691 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
25 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2554  [ 409 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
24 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งตรวจรับงานจ้าง นักการ ครูพี่้เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559  [ 777 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
22 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2554  [ 466 ] นฤมล
16 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูล DLTV/DLIT  [ 462 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
16 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หนังสือเชิญประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 4 พ.ย.2559  [ 840 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
03 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลขอแจ้งเลื่อนเวลากำหนดการประชุมการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ช่วงที่ 3 (ม.1 - ม  [ 440 ] นางสาวภัฐชญา เหลี่ยมดี
30 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12   [ 438 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์   [ 593 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์   [ 299 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
26 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 647 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
25 ตุลาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550   [ 634 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
07 ตุลาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์  [ 985 ] พนัส พรมด้าว
03 ตุลาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนกันยายน 2559  [ 646 ] เจนธิชา สอนสุระ
28 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯสำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดกลาง(121-500 คน)  [ 709 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
23 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯกำหนดการออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามจุดเน้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559  [ 1702 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
20 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  [ 953 ] พนัส พรมด้าว
09 กันยายน 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯเดือนสิงหาคม 2559  [ 843 ] เจนธิชา สอนสุระ
06 กันยายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลกำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   [ 1116 ] นางสุมาลี ศิริวงศ์
26 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯโรงเรียนแกนนำจัดการศึกษาอาเซียน  [ 791 ] noppakao wannasiri
25 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา   [ 1629 ] อุดม ภาสดา
24 สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลการเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  [ 2303 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
18 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้งดาวน์โหลด ป้ายนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2559  [ 1281 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
17 สิงหาคม 2559
กลุ่มอำนวยการรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนกรกฎาคม 2559  [ 603 ] เจนธิชา สอนสุระ
16 สิงหาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ  [ 450 ] เกสินี แสนทอง
15 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  [ 493 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
04 สิงหาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯแจ้ง ร.ร.ที่เป็นตัวแทนการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค  [ 622 ] noppakao wannasiri
01 สิงหาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์ วารสาร "วิทยาจารย์"  [ 510 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
28 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1  [ 2779 ] นางสุมาลี ศิริวงศ์
27 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  [ 2064 ] นางสินีนาถ เกษแก้ว
22 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ   [ 1184 ] นางสินีนาถ เกษแก้ว
20 กรกฏาคม 2559
กลุ่มอำนวยการสกสค.ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2559  [ 653 ] เจนธิชา สอนสุระ
13 กรกฏาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกั  [ 1247 ] นางสินีนาถ เกษแก้ว
11 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการรับสมัครแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ  [ 615 ] นายวีระ ฉลาดเลิศ
08 กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ  [ 410 ] noppakao wannasiri
07 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "อาหารปลอดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดินฯ  [ 540 ] เกสินี แสนทอง
07 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย"  [ 480 ] เกสินี แสนทอง
07 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวพร้อมส่งใบสมัครการประกวดภาพวาด หัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน"  [ 468 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
06 กรกฏาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา 2559  [ 457 ] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
05 กรกฏาคม 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5