:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 30 คน

 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุคร ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์2560  [ 239 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
23 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 905 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
16 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการสรุปเข้ม ครั้งที่ ๑๓ "๑๐๐ปี จามจุรี ร้อยความดีตามรอยพ่อ"  [ 128 ] ภัทรพร เรืองบุตร
16 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มบริหารงานบุคคล!!! สถิติการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560  [ 2805 ] ปฏิวัติ ไชยชนะ
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯคู่มือ แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔  [ 924 ] นางจิราพร ศิริโฉม
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯคู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(์National Test : NT)  [ 431 ] นางจิราพร ศิริโฉม
15 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการแจ้งระเบียบและแนวปฏิบัติการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ชพค.-ชพส.  [ 290 ] เจนธิชา สอนสุระ
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  [ 83 ] เจนธิชา สอนสุระ
14 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งรับแบบพิมพ์ (ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3) ปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)  [ 282 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
08 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2560  [ 245 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
07 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ปี 2560  [ 225 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
06 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2560  [ 241 ] เกสินี แสนทอง
30 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการสมัครสอบแข่งขันความสามารถวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  [ 462 ] ลิขิต พวงประโคน
30 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์รายโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,ค่าศึกษาบุตร,ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ม.ค.60  [ 770 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
25 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการสร้างเสริมและสนับสนุนทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน  [ 175 ] พจนีย์ พระใหม่งาม
19 มกราคม 2560
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 2/2559  [ 858 ] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
19 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และปีที่ 4 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา  [ 263 ] นางคัทลียา ฉิมถาวร
17 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งรับแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ (รอบที่ 2)  [ 263 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
13 มกราคม 2560
หน่วยงานอื่นๆประกาศผลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2559  [ 482 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
10 มกราคม 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการทดสอบ Pre O-Net 59  [ 1074 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
05 มกราคม 2560
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้งรับแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ  [ 557 ] จันทร์ฉาย บุญเต็ม
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอเชิญสมัครเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2  [ 316 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯปฏิทินการสอบ ONET ปีการศึกษา 2559  [ 213 ] administrator
26 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 710 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560  [ 284 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯการคัดเลือและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ Active Teacher Award  [ 592 ] อุดม ภาสดา
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558  [ 547 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
22 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีและด้านนาฏศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ  [ 213 ] พนัส พรมด้าว
20 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน  [ 265 ] เกสินี แสนทอง
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการหมายกำหนดการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2558  [ 352 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการการเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู  [ 235 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
09 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2560  [ 594 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
08 ธันวาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลฯ  [ 210 ] คัทลียา ฉิมถาวร
02 ธันวาคม 2559
กลุ่มอำนวยการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา  [ 281 ] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
28 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลการจัดการเรียนการสอน DLTV/DLIT  [ 649 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
25 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2554  [ 350 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
24 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งตรวจรับงานจ้าง นักการ ครูพี่้เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559  [ 724 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
22 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 26 ปีการศึกษา 2554  [ 407 ] นฤมล
16 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูล DLTV/DLIT  [ 423 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
16 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หนังสือเชิญประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 4 พ.ย.2559  [ 799 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
03 พฤศจิกายน 2559
หน้าที่ 1 2 3 4 5