Untitled Document
[20]
เอกสารดาวน์โหลด กลุ่มบริหารงานบุคคล

หมายเลขรายการ[เข้าดู]ดาวน์โหลดผู้บันทึก - วันที่
1819ตัวอย่าง แบบประเมินพนักงานราชการ 2562  [1195] 
(141.50 KB)
นายปฏิวัติ ไชยชนะ
02 เมษายน 2562
1818ตัวอย่าง แบบประเมินลูกจ้างประจำ  [209] 
(76.00 KB)
นายปฏิวัติ ไชยชนะ
02 เมษายน 2562
1555แบบฟอร์มขออนุญาตไปสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1/2561 สังกัด สพฐ.  [ 1557 ] เจนธิชา สอนสุระ
18 กรกฏาคม 2561
1206คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ  [581] 
(251.37 KB)
เจนธิชา สอนสุระ
14 กุมภาพันธ์ 2561
1138แบบคำขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 1521 ] administrator
20 มกราคม 2561
0371บันทึกข้อความมอบฉันทะยืมทะเบียนประวัติ  [ 1907 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
16 ธันวาคม 2558
0370แบบฟอร์มคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)  [ 2219 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
16 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (5)
 
สำรวจข้อมูลสภาพความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2563 (2)
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 (2)
 
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสายงายบริหารสถานศึกษาประจำปี 2562(เพิ่มเติม) (4)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ (2)
 
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
 
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ (1)
 
สถิติการให้บริการคัดสำเนา ก.พ.7 (1)
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3