Untitled Document
[1]
เอกสารดาวน์โหลด กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

หมายเลขรายการ[เข้าดู]ดาวน์โหลดผู้บันทึก - วันที่
2406บัญชีคำพื้นฐานของนักเรียนทุกระดับชั้น  [ 39 ] administrator
02 สิงหาคม 2563
2386รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน RT ปีการศึกษา 2562  [38] 
(12.34 MB)
นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
14 กรกฏาคม 2563
2384รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2562  [36] 
(1.61 MB)
นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
14 กรกฏาคม 2563
2383รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2562  [32] 
(1.35 MB)
นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
14 กรกฏาคม 2563
2174รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  [80] 
(12.34 MB)
นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
21 เมษายน 2563
2097ตัวอย่างข้อสอบ Pre-NT  [ 2051 ] administrator
16 ธันวาคม 2562
2086ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  [ 895 ] administrator
22 พฤศจิกายน 2562
2084ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  [ 865 ] administrator
22 พฤศจิกายน 2562
2055เกียรติบัตรอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  [178] 
(217.52 KB)
นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
21 กันยายน 2562
1547เอกสารประกอบการอบรม Computer Graphic  [ 1378 ] administrator
14 กรกฏาคม 2561
1492เกียรติบัตรอบรม PISA  [ 1132 ] administrator
11 มิถุนายน 2561
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2562 (2)
 
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม โปรแกรมสารสนเทศ SET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒) (1)
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เพิ่มเติมคณะกรรมการตัดสินดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ หุ่นยนต์) (1)
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (6)
 
ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับจังหวัด (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต)
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562
 
แจ้งให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยด่วน (1)
 
ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสินมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
 
การอบรมครูผู้สอนชั้นป.1 ทุกท่าน (1)
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3