:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 66 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

รายการดาวน์โหลด : ทั้งหมด

กลุ่มงานรายการ[เข้าดู]ดาวน์โหลดผู้บันทึก - วันที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECสเปกคอมพิวเตอร์ สพฐ. ปีงบประมาณ 2560  [25] 
(7.01 MB)
นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
01 มีนาคม 2560
กลุ่มนโยบายและแผนแหล่งรวบรวมข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน  [ 1208 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
23 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มนิเทศและติดตามฯเอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ปี 2559  [ 209 ] นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์
06 มกราคม 2560
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECแผนดำเนินงานปรับเพิ่มไปสู่ IPV6  [ 392 ] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
22 ธันวาคม 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯทดสอบระบบคลังข้อสอบ  [ 153 ] administrator
15 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ตัวอย่างการบันทึก e-GP  [ 143 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
17 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แบบก่อสร้าง สพฐ  [ 404 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
07 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์แบบฟอร์มจดซื้อจัดจ้าง  [ 361 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
07 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนแบบฟอร์ม ตัวอย่าง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สังกัดสพฐ.  [ 139 ] นางสาววิลาศินี กำจิตเอก
04 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 723 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
25 ตุลาคม 2559
กลุ่มนโยบายและแผนลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน61  [ 114 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
29 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนตัวอย่างซ่อมแซม61  [ 125 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
29 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนซ่อมแซม-ปร-456  [ 135 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
29 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง61  [ 124 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
29 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนการคิดปริมาณวัสดุ61  [ 92 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
29 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนเกณฑ์วิเคราะห์ความขาดสิ่งก่อสร้าง61  [ 105 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
29 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนแบบฟอร์มครุภัณฑ์61  [ 130 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
29 กันยายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนเกณฑ์ครุภัณฑ์61  [ 127 ] นงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
29 กันยายน 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคู่มือโรงเรียนจัดการแข่งขัน  [ 162 ] อภิชาติ แสงสว่าง
19 กันยายน 2559
กลุ่มนิเทศและติดตามฯคู่มือการดำเนินงานค่านิยม 12 ประการ  [ 301 ] เกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง
09 กันยายน 2559
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ITECแบนเนอร์ศิลปหัตถกรรม 66  [194] 
(325.96 KB)
administrator
24 สิงหาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคู่มือการบริหารงานกองลูกเสือ  [ 422 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
05 สิงหาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลรายละเอียดผู้ยื่นคำขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ  [ 398 ] น.ส.สุวรรณ์นี สวยรูป
15 มิถุนายน 2559
กลุ่มนโยบายและแผนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2559  [ 513 ] อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
30 พฤษภาคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแบบเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน (หมายเลข 2- 4,แบบ2/2และแบบเสนอแนะ)   [ 435 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
23 มีนาคม 2559
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขต ครั้งที่ 65  [ 1062 ] administrator
24 มกราคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  [ 700 ] นฤมล
06 มกราคม 2559
กลุ่มบริหารงานบุคคลแบบฟอร์มการขอเพิ่มวุฒิ/หรือปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น  [ 501 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
16 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลบันทึกข้อความมอบฉันทะยืมทะเบียนประวัติ  [ 560 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
16 ธันวาคม 2558
กลุ่มบริหารงานบุคคลแบบฟอร์มคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  [ 693 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
16 ธันวาคม 2558
หน่วยงานอื่นๆพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  [1826] 
(211.35 KB)
admin
24 พฤศจิกายน 2558
หน่วยงานอื่นๆคู่มือ Google App for Educations  [1893] 
(9.56 MB)
admin
24 พฤศจิกายน 2558
หน้าที่ 1