:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 29 มิถุนายน 2560 ]: เปิดระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ในวันที่ 5 กค. 2560 เวลา 13.00 เป็นต้นไป<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 34 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
 


 

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ : หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลบุคลากรตามกลุ่มงาน
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นายคำปุ่น บุญเชิญ
ตำแหน่ง
ผอ.สพป.สร.3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0899464845
อีเมล
กลุ่มงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล
นายพิทยา ดวงงาม
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินฯอาวุโส
วุฒิการศึกษา
ปวส.
สาขาวิชา
การบัญชี
เบอร์โทร
0903745667
อีเมล
pong_pittaya@hotmail.com
กลุ่มงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล
นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง
ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป
เบอร์โทร
0908298994
อีเมล
pue_baipluthong@hotmail.com
กลุ่มงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ 1