:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 03 ธันวาคม 2558 ]: เนื่องด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆใหม่ สำหรับโรงเรียนที่ต้องการตรวจสอบหนังสือราชการเก่า สามารถคลิกที่ลิงค์เว็บไซต์เดิมได้เลยนะครับ<-->[ 28 พฤศจิกายน 2558 ]: เรียนบุคคลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน หรือเผยแพร่ผลงาน ให้ลงทะเบียนสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 28 คน

 

 

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ : บริหารงานบุคคล
ข้อมูลบุคลากรตามกลุ่มงาน
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นางสาวอรทัย รัฐสมุทร
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0856829296
อีเมล
กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล
ชื่อ-สกุล
นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า
ตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
นิติศาสตร์
เบอร์โทร
0815485948
อีเมล
law_surin3@hotmail.com
กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุขจี ดีเสมอ
ตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
นิติศาสตร์
เบอร์โทร
0818779101
อีเมล
s_bird3@hotmail.com
กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล
ชื่อ-สกุล
นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่คุรุสภา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
080476446
อีเมล
surin_prov@ksp.or.th
กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล
ชื่อ-สกุล
นางสุมาลี ศิริวงศ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
เบอร์โทร
0804862299
อีเมล
กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล
ชื่อ-สกุล
นางชลทิพย์ พละเสน
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจสาขารัฐศาสตร์
เบอร์โทร
0801676868
อีเมล
กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล
หน้าที่ 1 2