:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 60 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ : บริหารงานบุคคล
ข้อมูลบุคลากรตามกลุ่มงาน
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นางสาวอรทัย รัฐสมุทร
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0856829296
อีเมล
กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล
ชื่อ-สกุล
นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า
ตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
นิติศาสตร์
เบอร์โทร
0815485948
อีเมล
law_surin3@hotmail.com
กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล
ชื่อ-สกุล
นายปฏิวัติ ไชยชนะ
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0864474246
อีเมล
กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล
ชื่อ-สกุล
นางสาวศศิริวิมล เมินดี
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา
อนุปริญญา
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0863881616
อีเมล
กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคล
หน้าที่ 1 2