:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 03 ธันวาคม 2558 ]: เนื่องด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆใหม่ สำหรับโรงเรียนที่ต้องการตรวจสอบหนังสือราชการเก่า สามารถคลิกที่ลิงค์เว็บไซต์เดิมได้เลยนะครับ<-->[ 28 พฤศจิกายน 2558 ]: เรียนบุคคลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน หรือเผยแพร่ผลงาน ให้ลงทะเบียนสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 32 คน

 

 

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ : กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ข้อมูลบุคลากรตามกลุ่มงาน
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นายมนตรี ดอกแก้ว
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ปฐมวัย
เบอร์โทร
0844840045
อีเมล
montree435@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางวิลาวัลย์ จุดโต
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0939565945
อีเมล
sonornoi@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายเฉลิมชัย ถึงดี
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา
เบอร์โทร
0913506414
อีเมล
krulerm@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายบุญเจริญ บุญเชิด
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0817250533
อีเมล
boon-0817250533@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางพัชรินทร์ อรัญสาร
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การวิจัยการศึกษา
เบอร์โทร
0816691571
อีเมล
sornorpat@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางชนัดดา เศลาอนันต์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0804631155
อีเมล
sornor.cha@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายอุดม ภาสดา
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทร
0862654407
อีเมล
udom.pasda@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางเบญญา ศรีดารา
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทร
0898455727
อีเมล
benya.707@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางฑิมพิกา ญาทิป
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทร
0844748601
อีเมล
b_o_y30@windowslive.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางลิขิต พวงประโคน
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทร
0817607382
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
หน้าที่ 1 2 3