:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 75 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 3 )
 


 

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ : กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ข้อมูลบุคลากรตามกลุ่มงาน
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นายนพพล พลอาษา
ตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0821277740
อีเมล
noppon56@yahoo.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางสาววาริสา ดวงใจ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0879650003
อีเมล
warisad272@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางจิราพร ศิริโฉม
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0894264291
อีเมล
ji52040@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายอุทัย บุญมี
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0895833189
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางปัทมา เขียวเจริญ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0844175775
อีเมล
pat.k1975@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เบอร์โทร
0849602709
อีเมล
ananphapa@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายเฉลิมชัย ถึงดี
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา
เบอร์โทร
0913506414
อีเมล
krulerm@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นายบุญเจริญ บุญเชิด
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0817250533
อีเมล
boon-0817250533@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางพัชรินทร์ อรัญสาร
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การวิจัยการศึกษา
เบอร์โทร
0816691571
อีเมล
sornorpat@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
ชื่อ-สกุล
นางชนัดดา เศลาอนันต์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0804631155
อีเมล
sornor.cha@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
หน้าที่ 1 2