:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
[ 02 กุมภาพันธ์ 2560 ]: "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
 
ผู้มาเยือนลำดับที่

ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 64 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 5 )
 
 
I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER

ข่าวปั่นเพื่อพ่อ สพป.สุรินทร์ เขต 3

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม

 

ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1962 ] power point บรรยายการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2560  [ 89 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร [2017-03-15]
[ 1870 ] การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที4  [ 241 ] จิรัฐยา สังข์โกมล [2017-02-09]
[ 1845 ] พจนานุกรมฝรั่ง อังกฤษ-ไทย คำอ่านเป็นอักษรตัวโฟเนติกส์สากล พร้อมคำอ่านไทย คำแปลเป็นไทย มีตัวอย่างประโยค  [ 244 ] นายวิจารณ์ สุวรรณมณี [2017-01-31]
[ 1834 ] การแจกลูกสะกดคำในภาษาอังกฤษ พื้นฐานการอ่านออก เขียนได้ด้วยตนเองSpelling,Reading and Semi-Family Word  [ 415 ] นายวิจารณ์ สุวรรณมณี [2017-01-29]
[ 1833 ] พื้นฐานการอ่านออกเสียงคำศัพท์อังกฤษให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ เพื่ออ่านคำอ่านตัวโฟเนติกส์  [ 229 ] นายวิจารณ์ สุวรรณมณี [2017-01-27]
[ 1491 ] รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Food and Drink  [ 50 ] นายโอภาส เครือมั่น [2016-09-07]
[ 1446 ] รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Food and Drink   [ 264 ] นายโอภาส เครือมั่น [2016-08-25]
[ 1314 ] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง My food โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ  [ 1365 ] นางสนธยา พ่วงงามพันธ์ [2016-07-25]
[ 0625 ] คู่มือการจัดสอบการอ่านฯ ป.1 และคู่มือการจัดสอบ ป.3 ปีการศึกษา 2558  [ 3367 ] ศน.เกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง [2016-02-25]
[ 0432 ] terror  [ 227 ] admin [2015-12-25]
[ 0256 ] เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 2731 ] กลุ่มงานกิจการพิเศษ [2015-11-30]
[ 0255 ] รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   [ 1597 ] นางสุดา สติมั่น [2015-11-30]
[ 0254 ] บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก  [ 1977 ] นางสาวเมทินี ยอดเสาดี [2015-11-30]
หน้าที่ 1