:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
 
 
 
ดูทั้งหมด
ภาษาไทย
คณิศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ข้อสอบ กลาง
ข้อสอบ PISA
ข้อสอบ ONET
ข้อสอบอื่นๆ
 
รายการคลังแบบทดสอบ
 

ภาษาไทย ONET 58
ภาษาไทย (ม.6)
ดูแล้ว (80)
ภาษาไทย ONET 58
ภาษาไทย (ม.3)
ดูแล้ว (182)
ภาษาไทย ONET 58
ภาษาไทย (ป.6)
ดูแล้ว (508)
หน้าที่ 1