:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
 
 
 
ดูทั้งหมด
ภาษาไทย
คณิศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ข้อสอบ กลาง
ข้อสอบ PISA
ข้อสอบ ONET
ข้อสอบอื่นๆ
 
รายการคลังแบบทดสอบ
 

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2558
อื่นๆ (ป.3)
ดูแล้ว (487)
ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2557
อื่นๆ (ป.3)
ดูแล้ว (185)
ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2556
อื่นๆ (ป.3)
ดูแล้ว (134)
ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2555
อื่นๆ (ป.3)
ดูแล้ว (134)
ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558
อื่นๆ (อื่นๆ)
ดูแล้ว (3562)
หน้าที่ 1