:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
 
 
 
ดูทั้งหมด
ภาษาไทย
คณิศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ข้อสอบ กลาง
ข้อสอบ PISA
ข้อสอบ ONET
ข้อสอบอื่นๆ
 
รายการคลังแบบทดสอบ
 

คณิตศาสตร์ ONET 58
คณิตศาสตร์ (ม.6)
ดูแล้ว (99)
คณิตศาสตร์ ONET 58
คณิตศาสตร์ (ม.3)
ดูแล้ว (191)
คณิตศาสตร์ ONET 58
คณิตศาสตร์ (ป.6)
ดูแล้ว (792)
หน้าที่ 1