:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
 
 
[ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->
 
ดูทั้งหมด
ภาษาไทย
คณิศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ข้อสอบ กลาง
ข้อสอบ PISA
ข้อสอบ ONET
ข้อสอบอื่นๆ
 
รายการคลังแบบทดสอบ
 

ข้อสอบ NT ปี 55-59
อื่นๆ (ป.3)
ดูแล้ว (178)
เฉลย ข้อสอบกลาง ปี 2558
ข้อสอบกลาง (อื่นๆ)
ดูแล้ว (101)
ข้อสอบกลาง ปี 2558
ข้อสอบกลาง (ม.2)
ดูแล้ว (72)
ข้อสอบกลาง ปี 2558
ข้อสอบกลาง (ม.1)
ดูแล้ว (75)
ข้อสอบกลาง ปี 2558
ข้อสอบกลาง (ป.5)
ดูแล้ว (112)
ข้อสอบกลาง ปี 2558
ข้อสอบกลาง (ป.4)
ดูแล้ว (88)
ข้อสอบกลาง ปี 2558
ข้อสอบกลาง (ป.2)
ดูแล้ว (117)
หน้าที่ 1