Untitled Document
[ 09 ตุลาคม 2563 ]: โทรศัพท์ของ สพป.สุรินทร๋ เขต 3 ชำรุด ไม่สามาถใช้งานได้ทุกเลขหมาย หากต้องการประสานงานทางโทรศัพท์ ให้ติดต่อที่หมายเลขส่วนตัวของ ผอ.กลุ่ม<-->
[2]
  • Css
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารการเงินฯ
หนังสือราชการ :กลุ่มบริหารการเงินฯ
 

แจ้งการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2563 กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน (2)
บันทึก : 30 เมษายน 2563 | อ่าน (2,710)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งการโอนเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5)
บันทึก : 07 เมษายน 2563 | อ่าน (3,061)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งการโอนเงิน งบอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (2)
บันทึก : 27 มีนาคม 2563 | อ่าน (3,259)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่2/2562 (1)
บันทึก : 05 กุมภาพันธ์ 2563 | อ่าน (2,988)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
การนำส่งเงิน (1)
บันทึก : 19 กันยายน 2562 | อ่าน (3,728)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)
บันทึก : 06 มิถุนายน 2562 | อ่าน (4,086)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัsex shopลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
0 ภาพ 1063 เข้าชม
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3