Untitled Document
[ 14 มกราคม 2561 ]: เจ้าหน้าที่เขต / โรงเรียน สามารถใช้ Username และ Password เดิมเข้าจัดการระบบต่างๆภายในเว็บไซต์ได้ปกติ<-->[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดหน้าเว็บไซต์ใหม่ เช้าวันที่ 15 มกราคม 2561 <-->
กำลังออนไลน์ 43 คน

[3]
 
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
Untitled Document
หนังสือราชการ สพป.สร.3
ประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3

แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (3)
บันทึก : 20 เมษายน 2561 | อ่าน (818) | กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีใบจัดตั้งโรงเรียน หรือใบเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสูญหาย (1)
บันทึก : 19 เมษายน 2561 | อ่าน (255) | กลุ่มนโยบายและแผน
ยืนยันการสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอรเน็ต (1)
บันทึก : 17 เมษายน 2561 | อ่าน (1,026) | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยเหลือราชการ (1)
บันทึก : 17 เมษายน 2561 | อ่าน (429) | กลุ่มบริหารการเงินฯ
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (1)
บันทึก : 11 เมษายน 2561 | อ่าน (952) | กลุ่มนโยบายและแผน

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 (1)
บันทึก : 11 เมษายน 2561 | อ่าน (209) | กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
บันทึก : 09 เมษายน 2561 | อ่าน (194) | กลุ่มบริหารงานบุคคล
งบทดลองเดือนมีนาคม 2561 (1)
บันทึก : 02 เมษายน 2561 | อ่าน (284) | กลุ่มบริหารการเงินฯ
การประกวดคลิปวีดีโอ (1)
บันทึก : 27 มีนาคม 2561 | อ่าน (279) | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 (1)
บันทึก : 23 มีนาคม 2561 | อ่าน (296) | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วารสารข่าว สพป.สร.3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.สร.3
 

ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานกลาง (1)
บันทึก : 16 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (113)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (1)
บันทึก : 09 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (107)
ประกาศเผยแพร่แผน และประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (1)
บันทึก : 08 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (119)
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT (1)
บันทึก : 26 มกราคม 2561 | อ่าน (98)
ประกาศเผยแพร่แผน และราคากลางระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT (1)
บันทึก : 04 มกราคม 2561 | อ่าน (98)
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บันทึก : 09 มีนาคม 2561 อ่าน (395)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว
บันทึก : 20 ธันวาคม 2558 อ่าน (2,201)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา..
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 อ่าน (2,241)
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ
บันทึก : 03 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,480)

 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เมธาพร รัตนา โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี
บันทึก : 10 เมษายน 2561 | อ่าน (60)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวอนงค์ลักษ์ สัญจรดี
บันทึก : 29 มีนาคม 2561 | อ่าน (137)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิไลวรรณ รักษาวงษ์
บันทึก : 06 มีนาคม 2561 | อ่าน (227)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายสมพร กันสา
บันทึก : 21 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (426)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.