Untitled Document
[ 14 มกราคม 2561 ]: เจ้าหน้าที่เขต / โรงเรียน สามารถใช้ Username และ Password เดิมเข้าจัดการระบบต่างๆภายในเว็บไซต์ได้ปกติ<-->[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดหน้าเว็บไซต์ใหม่ เช้าวันที่ 15 มกราคม 2561 <-->
กำลังออนไลน์ 40 คน

[1]
 
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
Untitled Document
หนังสือราชการ สพป.สร.3
ประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (1)
บันทึก : 13 มิถุนายน 2561 | อ่าน (993) | กลุ่มอำนวยการ
การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (1)
บันทึก : 31 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (2,739) | กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน การศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล (1)
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (748) | กลุ่มบริหารการเงินฯ
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโปรแกรมอาหารกลางวัน Thai school lunch (1)
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (1,716) | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2)
บันทึก : 28 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (2,065) | กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรม PISA
บันทึก : 11 มิถุนายน 2561 | อ่าน (483) | กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ประกาศงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561 (1)
บันทึก : 04 มิถุนายน 2561 | อ่าน (197) | กลุ่มบริหารการเงินฯ
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 60 (1)
บันทึก : 31 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (283) | กลุ่มนโยบายและแผน
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (1)
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (260) | กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการฝึกอบรรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) (3)
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (452) | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วารสารข่าว สพป.สร.3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.สร.3
 

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2)
บันทึก : 27 มีนาคม 2561 | อ่าน (221) |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 08 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (220) |
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1)
บันทึก : 29 มกราคม 2561 | อ่าน (184) |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจน ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
บันทึก : 02 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (257) |
ราคากลางงานก่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจน (1)
บันทึก : 24 เมษายน 2561 | อ่าน (250) |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 17 เมษายน 2561 | อ่าน (241) |
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บันทึก : 09 มีนาคม 2561 อ่าน (597)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว
บันทึก : 20 ธันวาคม 2558 อ่าน (2,377)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา..
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 อ่าน (2,411)
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ
บันทึก : 03 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,654)

 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายศตวุฒิ กาจัดภัย โรงเรียนปราสาท
บันทึก : 18 มิถุนายน 2561 | อ่าน (118)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายภักดิ์ควัฒน์ ทองรัตนวรรณ
บันทึก : 14 มิถุนายน 2561 | อ่าน (39)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวนภัสสรา การัมย์
บันทึก : 11 มิถุนายน 2561 | อ่าน (41)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวกัญจน์ชญา นนท์สา
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (470)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.