::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 6274_มาตรการรับสมัคร.pdf (104.51 KB)
(2) 1911_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน(กรณีโอนระดับชก. ชพ.).pdf (1.96 MB)
(3) 5325_ประกาศฯ สพป.สร.3.pdf (600.56 KB)
(4) 7029_องค์ประกอบการประเมิน การโอนฯ.pdf (1.82 MB)
(5) 6231_องค์ประกอบการประเมิน การย้ายฯ.pdf (1.89 MB)