::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 3440_หนังสือแจ้งงบประมาณ.pdf (678.76 KB)
(2) 1903_สพฐ.จัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน ปี 63.pdf (4.38 MB)
(3) 8269_สพฐ.จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี63 15,000 บาท.pdf (1.53 MB)
(4) 7528_สพฐ.จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี63 9,000 บาท.pdf (1.50 MB)
(5) 8005_อัตราจ้างปฏิบัตงานธุรการโรงเรียน 15000.pdf (26.02 KB)
(6) 2241_อัตราจ้างปฏิบัตงานธุรการโรงเรียน 9000.pdf (33.71 KB)