::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 672_O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf (4.83 MB)
(2) 8788_O28รายงานผลการรับเครื่องราช ฯ สพป.สร.3.pdf (4.23 MB)
(3) 1715_O28รายงานผลการบริหารอัตรากำลัง สพป.สุรินทร์ .pdf (376.58 KB)
(4) 9357_O28 รายงานผลการดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งฯ ประจำปี 2561.pdf (2.31 MB)