::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 1324_บันทึกข้อความ O47.pdf (583.06 KB)
(2) 4775_ระเบียบนายกรัฐมนตรี เรื่องรับของขวัญ.pdf (2.42 MB)
(3) 3613_ประกาศมาตรการรับสินบน.pdf (756.29 KB)
(4) 7763_มาตรป้องกันการขัดกันระหว่างผลปย.ส่วนตนกับผลปย.ส่วนรวม.pdf (1.61 MB)