::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 7846_สรุปรายงานผลการเนินงานเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)..pdf (2.75 MB)
(2) 5332_รายงานข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ 2561.pdf (1.28 MB)