::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 1225_หนังสือแจ้งย้ายครู ในสังกัด ปีพ.ศ.2562.pdf (637.67 KB)
(2) 4180_หนังสือสพฐ.ด่วนที่สุด แจ้งการย้ายครู สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.262 .pdf (4.37 MB)
(3) 5108_แบบคำร้องขอย้าย.doc (80.50 KB)
(4) 5074_คำชี้แจงประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งครู.pdf (96.85 KB)
(5) 7926_ข้อมูลตำแหน่งว่าง(ฉบับแก้ไข).pdf (786.38 KB)
(6) 7926_ข้อมูลเกณฑ์อัตรากำลังครู .pdf (107.80 KB)
(7) 5348_หนังสือก.ค.ศ.ย้ายครู ว24.pdf (421.65 KB)