::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 6860_หนังสือแจ้งการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ..pdf (545.27 KB)
(2) 6860_รายชื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 9,000 บาท.pdf (35.36 KB)
(3) 5932_รายชื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราจ้าง 15,000 บาท.pdf (45.87 KB)
(4) 7953_หนังสือแจ้งเขตฯพัฒนาธุรการโรงเรียน.pdf (278.23 KB)