::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 9638_แจ้งทำสัญญาจ้างธุรการ โรงเรียน ปี 2562.pdf (641.02 KB)
(2) 6614_รายชื่ออัตราจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 บาท.pdf (42.36 KB)
(3) 1563_สัญญาจ้างธุการ.doc (42.00 KB)
(4) 1529_สัญญาค้ำประกัน.doc (51.50 KB)