::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 686_ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างอัตราจ้างธุรการโรงเรียน.pdf (782.88 KB)
(2) 4706_หนังสือซักซ้อมความเข้าใจอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ.pdf (31.96 KB)