::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 3872_รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมคูปองจัดได้ สุรินทร์ เขต 3 25 พ.ค.61.pdf (432.19 KB)
(2) 848_อบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 61.pdf (581.02 KB)
(3) 1635_แนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาครูครบวงจร 1.pdf (393.92 KB)