Untitled Document
[ 14 มกราคม 2561 ]: เจ้าหน้าที่เขต / โรงเรียน สามารถใช้ Username และ Password เดิมเข้าจัดการระบบต่างๆภายในเว็บไซต์ได้ปกติ<-->[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดหน้าเว็บไซต์ใหม่ เช้าวันที่ 15 มกราคม 2561 <-->
กำลังออนไลน์ 4 คน

 
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
Untitled Document
หนังสือราชการ สพป.สร.3
ประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (3)
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (721) | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (422) | กลุ่มอำนวยการ
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับที่ดีขึ้นไป (3)
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (1,117) | กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ขอให้ส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน (2)
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (881) | กลุ่มนโยบายและแผน
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) (3)
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (718) | กลุ่มอำนวยการ

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 22 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (146) | กลุ่มนโยบายและแผน
รายชื่อผู้ร่วมโครงการ "ปั่น ปัน รักษ์" (2)
บันทึก : 17 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (306) | กลุ่มอำนวยการ
การจัดซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1)
บันทึก : 16 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (138) | กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งเข้าทำการติดตั้งครุภัณฑ์ (1)
บันทึก : 16 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (249) | กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งมติมหาเถรสมาคม (1)
บันทึก : 16 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (89) | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วารสารข่าว สพป.สร.3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.สร.3
 

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2)
บันทึก : 27 มีนาคม 2561 | อ่าน (90) |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 08 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (88) |
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1)
บันทึก : 29 มกราคม 2561 | อ่าน (78) |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจน ในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
บันทึก : 02 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (131) |
ราคากลางงานก่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจน (1)
บันทึก : 24 เมษายน 2561 | อ่าน (131) |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 17 เมษายน 2561 | อ่าน (127) |
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บันทึก : 09 มีนาคม 2561 อ่าน (498)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว
บันทึก : 20 ธันวาคม 2558 อ่าน (2,288)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา..
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 อ่าน (2,332)
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ
บันทึก : 03 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,561)

 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวกัญจน์ชญา นนท์สา
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (16)
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เมธาพร รัตนา โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี
บันทึก : 10 เมษายน 2561 | อ่าน (176)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวอนงค์ลักษ์ สัญจรดี
บันทึก : 29 มีนาคม 2561 | อ่าน (215)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางวิไลวรรณ รักษาวงษ์
บันทึก : 06 มีนาคม 2561 | อ่าน (295)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.