:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
หน้าแรก ข้อมูลบุคลากร หนังสือราชการ สพป.สร.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
Html Drop Down Menu by Vista-Buttons.com v5.7
 
 
[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 12 เมษายน 2559 ]: การพัฒนาครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online<-->[ 01 กุมภาพันธ์ 2559 ]: แจ้งแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ<-->
 
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
ผู้มาเยือนลำดับที่

กำลังออนไลน์ 28 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
 

  • Css
  • Css
หนังสือราชการ สพป.สร.3
  
 
คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีฯ ของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2559) (3)
บันทึก : 21 ตุลาคม 2559 | อ่าน (263)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (2)
บันทึก : 20 ตุลาคม 2559 | อ่าน (384)| กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
ด่วนที่สุด!!!สำรวจความประสงค์จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (1)
บันทึก : 20 ตุลาคม 2559 | อ่าน (274)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (2)
บันทึก : 20 ตุลาคม 2559 | อ่าน (455)| กลุ่ม :อำนวยการ
 
ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี2559 (3)
บันทึก : 18 ตุลาคม 2559 | อ่าน (358)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
:: ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.59) (3)
บันทึก : 18 ตุลาคม 2559 | อ่าน(640)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯไม่มีวิทยฐานะ ครั้งที่ 2 (3)
บันทึก : 18 ตุลาคม 2559 | อ่าน(1,273)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3
  
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (1)
บันทึก : 07 ตุลาคม 2559 | อ่าน (299) | กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
สำรวจข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ (2)
บันทึก : 03 ตุลาคม 2559 | อ่าน (582) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนกันยายน 2559 (1)
บันทึก : 28 กันยายน 2559 | อ่าน (387) | กลุ่ม :อำนวยการ
 
สำรวจความต้องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดกลาง(121-500 คน)
บันทึก : 23 กันยายน 2559 | อ่าน (560) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
กำหนดการออกนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามจุดเน้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (6)
บันทึก : 20 กันยายน 2559 | อ่าน (1,384) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
:: ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน (20)
บันทึก : 09 กันยายน 2559 | อ่าน (653)| กลุ่ม : นิเทศและติดตามฯ
:: รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯเดือนสิงหาคม 2559 (1)
บันทึก : 06 กันยายน 2559 | อ่าน (615)| กลุ่ม : อำนวยการ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  
 
โรงเรียนบ้านลังโกม ประกาศยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการประเมินเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
บันทึก : 13 ตุลาคม 2559 อ่าน (220) |โดย : จิรัฐยา สังข์โกมล
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครู ( ตำแหน่งครูวิกฤต ) โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
บันทึก : 21 กันยายน 2559 อ่าน (481) |โดย : นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
 
ประกาศโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูขั้นวิกฤต
บันทึก : 19 กันยายน 2559 อ่าน (282) |โดย : อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
 
ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านตาพราม
บันทึก : 10 กันยายน 2559 อ่าน (441) |โดย : นายวชิรา พาเจริญ
 
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างรายเดือนตำแหน่งครูวิกฤต รร.บ้านภูมินิยมพัฒนา
บันทึก : 08 กันยายน 2559 อ่าน (408) |โดย : ยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
:: ประกาศโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนตำแหน่งครูขั้นวิกฤต
บันทึก : 05 กันยายน 2559 | โดย: อริสรา สุรวงศ์ธนกุล
:: โรงเรียนบ้านตาพราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน
บันทึก : 02 กันยายน 2559 | โดย: นายวชิรา พาเจริญ
 
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง My food โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
อ่าน (618) โดย: นางสนธยา พ่วงงามพันธ์
 
คู่มือการจัดสอบการอ่านฯ ป.1 และคู่มือการจัดสอบ ป.3 ปีการศึกษา 2558
อ่าน (2544) โดย: ศน.เกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง
 
เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 3
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (2118) โดย: กลุ่มงานกิจการพิเศษ
 
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (1130) โดย: นางสุดา สติมั่น
 
บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (1462) โดย: นางสาวเมทินี ยอดเสาดี
 
 
  
 
นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
เจ้าหน้าที่คุรุสภา
กลุ่มอำนวยการ
 
 
 
มุมสำหรับสมาชิก
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก
ดาวน์โหลดทั่วไป
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)
มุมความรู้
 
10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58 [1115]
คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [726]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [957]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [819]

ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 
 
รับมอบคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิ Fund Isaan
0 ภาพ 526 เข้าชม 0 ความเห็น
ประชุมขับเคลื่อน 7 สิงหาประชามติ
0 ภาพ 617 เข้าชม 0 ความเห็น
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
0 ภาพ 805 เข้าชม 0 ความเห็น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด...
 
 
ข่าวแวดวงการศึกษาไทย
 
ข่าวการศึกษา