:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 03 สิงหาคม 2560 ]: ครูผู้สอนวิทย์ - คณิต ต้องเป็นสมาชิก TEPE Online ที่ https://www.tepeonline.org/user/register และเข้าสอบ วันที่ 19 สค 60<-->
  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 57 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
  

 
แบบสำรวจข้อมูลการอบรมพัมนาครูรูปแบบครบวงจร (เฉพาะครูเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีชื่อในระบบ) (1)
บันทึก : 11 ตุลาคม 2560 | อ่าน (911)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
สำรวจปริมาณงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1)
บันทึก : 11 ตุลาคม 2560 | อ่าน (1,129)| กลุ่ม :นโยบายและแผน
 
การประชุมผู้บริหารทางไกล ผ่่าน VDO-Conference พุธเช้า ข่าว สพฐ (1)
บันทึก : 10 ตุลาคม 2560 | อ่าน (255)| กลุ่ม :ศูนย์ ITEC
 
แจ้งโอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โครการอบรมพัฒนาครู เงินยืมราชการค่าใช้จ่ายงานศิลปหัตถกรรม (1)
บันทึก : 09 ตุลาคม 2560 | อ่าน (356)| กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา (2)
บันทึก : 05 ตุลาคม 2560 | อ่าน (1,844)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
:: เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (11)
บันทึก : 05 ตุลาคม 2560 | อ่าน(1,712)| กลุ่ม : นโยบายและแผน
:: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(แก้ไขเพิ่มเติม) (1)
บันทึก : 05 ตุลาคม 2560 | อ่าน(1,726)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: การกรอกข้อมูลในระบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
บันทึก : 05 ตุลาคม 2560 | อ่าน(460)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (2)
บันทึก : 04 ตุลาคม 2560 | อ่าน(715)| กลุ่ม : การเงินและสินทรัพย์
:: เลื่อนการประชุม (1)
บันทึก : 02 ตุลาคม 2560 | อ่าน(924)| กลุ่ม : อำนวยการ

 
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ระดับเขตสุขภาพที่9 (1)
บันทึก : 11 ตุลาคม 2560 | อ่าน (52) | กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
ชี้แจงความหมายของคำว่าวัสดุ
บันทึก : 06 ตุลาคม 2560 | อ่าน (53) | กลุ่ม :ทั่วไป
 
ประกาศงบทดลองเดือนกันยายน 2560 (1)
บันทึก : 03 ตุลาคม 2560 | อ่าน (117) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
ประกาศงบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 (1)
บันทึก : 14 กันยายน 2560 | อ่าน (201) | กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
โครงการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ "9ความดีที่พ่อสอน" (1)
บันทึก : 06 กันยายน 2560 | อ่าน (348) | กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
:: การประชุมทางไกล้ VDO Conference
บันทึก : 06 กันยายน 2560 | อ่าน (140)| กลุ่ม : ศูนย์ ITEC
:: การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
บันทึก : 06 กันยายน 2560 | อ่าน (117)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: ผลการคัดเลือกฯ รางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 "ระดับจังหวัด" (1)
บันทึก : 04 กันยายน 2560 | อ่าน (243)| กลุ่ม : อำนวยการ
:: โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง (1)
บันทึก : 04 กันยายน 2560 | อ่าน (245)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: โครงการศึกษาทางไกลพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่21ในสถานศึกษา (DL-EduTech Thailand) (1)
บันทึก : 18 สิงหาคม 2560 | อ่าน (601)| กลุ่ม : นิเทศและติดตามฯ

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว
บันทึก : 20 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,141) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,232) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ
บันทึก : 03 ธันวาคม 2558 อ่าน (866) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ(ทั่วไป) ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนบ้านสน
บันทึก : 28 พฤศจิกายน 2558 อ่าน (1,108) |โดย : administrator

 
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (207) โดย: นายธำมรงค์ โพนทะนา
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางชัชฎาพร นิลทัย
อ่าน (416) โดย: ยุพดี ปลุกใจหาญ
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (382) โดย: ยุพดี ปลุกใจหาญ
 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (759) โดย: นางสาวสายฝน กลิ่นศรีสุข
 
เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 5
[ เอกสารแนบประกอบ ] อ่าน (954) โดย: กลุ่มงานกิจการพิเศษ
:: รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
:: บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
 
ข่าวพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม
0 ภาพ 1108 เข้าชม 0 ความเห็น
ข่าวปั่นเพื่อพ่อ
0 ภาพ 1041 เข้าชม 0 ความเห็น
  
 
นายบุญเจริญ บุญเชิด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
 
 

Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educa Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.