Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 30 คน
 
 
 • Css
 • Css
 • Css
Untitled Document
หนังสือราชการ สพป.สร.3
ประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 เพิ่มเติม (จัดสรรครั้งที่ 3) (3)
บันทึก : 24 กันยายน 2561 | อ่าน (341) | กลุ่มนโยบายและแผน
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการครูสู่นักเรียน
บันทึก : 24 กันยายน 2561 | อ่าน (321) | กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
รายงานปัญหาการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ประจำปี 2561 (1)
บันทึก : 24 กันยายน 2561 | อ่าน (129) | กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
รายการอนุมัติค่าใช้จ่ายอบรมพัฒนาครูฯ (อบรมวันที่ 8-9ก.ย.61และ15-16ก.ย.61) (3)
บันทึก : 19 กันยายน 2561 | อ่าน (298) | กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งข้าราชการส่งเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปราชการอบรมโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร (1)
บันทึก : 18 กันยายน 2561 | อ่าน (387) | กลุ่มบริหารการเงินฯ

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery "ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ" (1)
บันทึก : 24 กันยายน 2561 | อ่าน (70) | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสินมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
บันทึก : 21 กันยายน 2561 | อ่าน (489) | กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
รายงานปริมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษา
บันทึก : 19 กันยายน 2561 | อ่าน (108) | กลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 14 กันยายน 2561 | อ่าน (165) | กลุ่มบริหารงานบุคคล
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561 (1)
บันทึก : 04 กันยายน 2561 | อ่าน (116) | กลุ่มบริหารการเงินฯ
วารสารข่าว สพป.สร.3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.สร.3
 

ประกาศประกวดราคารายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ ร.ร.บ้านสระทอง ด้วยวิธี(e-bidding) (3)
บันทึก : 18 กรกฏาคม 2561 | อ่าน (211) |
ประกาศเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (1)
บันทึก : 01 มีนาคม 2561 | อ่าน (236) |
ประกาศเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 (1)
บันทึก : 02 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (233) |
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2)
บันทึก : 27 มีนาคม 2561 | อ่าน (471) |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 08 กุมภาพันธ์ 2561 | อ่าน (437) |
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1)
บันทึก : 29 มกราคม 2561 | อ่าน (398) |
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
วีดีทัศน์/ภาพข่าว สพป.สร.3
 


นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผอ.ภานิชา อินทร์ช้าง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแกนนำด้านอาหารกลางวันและเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บันทึก : 09 มีนาคม 2561 อ่าน (827)
 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว
บันทึก : 20 ธันวาคม 2558 อ่าน (2,543)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา..
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 อ่าน (2,563)
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ
บันทึก : 03 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,857)

 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายพงศ์พีระ ดูเรืองรัมย์ รร.บ้านร่มเย็น
บันทึก : 03 กรกฏาคม 2561 | อ่าน (879)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สุภาพร บุญครอง
บันทึก : 02 กรกฏาคม 2561 | อ่าน (163)
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
บันทึก : 30 มิถุนายน 2561 | อ่าน (659)
 
ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวมณีวรรณ หฤทัยถาวร
บันทึก : 30 มิถุนายน 2561 | อ่าน (171)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.